Meditatie Cursussen

Wat is meditatie?

In deze tijd van hectiek en stress verliezen mensen soms hun echte zelf uit het oog. Door middel van meditatie kunnen deze mensen zichzelf weer leren kennen. We maken gebruik van geleide- en stiltemeditaties, waardoor er rust en ontspanning ontstaat. Hierdoor komen lichaam en geest weer in balans, zodat we in staat zijn om ons echte zelf te herontdekken en te ondervinden dat we goed zijn zoals we zijn.

Wat doen we in een meditatie cursus?

In een meditatiecursus 'leren' de cursisten mediteren. Er wordt dieper ingegaan op de dingen die gebeuren tijdens een meditatie, zoals het zien van symbolen of kleuren. Deze worden, als men daar behoefte aan heeft, na de meditatie besproken en geïnterpreteerd. Er worden je verschillende technieken van meditatie bijgebracht in een cyclus van 7 lessen, bijv. ademhalingstechnieken.

Agenda:

Start meditatietrainersopleiding in 2021 zodra de coronamaatregelen dit toelaten.

Klik voor alle lesdata 2019-2020.

Klik voor alle lesdata 2020-2021.

Klik hier voor de privacy disclaimer.